Lid worden?

Wij verwelkomen graag nieuwe leden bij onze vereniging. Mocht u interesse hebben in de kleindiersport, dus in het fokken, dan kunt u hier terecht. Dit geldt ook zeker voor de jeugd.

Lidmaatschap

De contributie bedraagt voor seniorleden (17 jaar en ouder) 17,50 euro per jaar. Voor jeugdleden (tot en met 16 jaar) is dit 7,50 euro per jaar.
Ook is het mogelijk de vereniging als donateur te steunen. Overmaken kan op rekeningnummer NL42 INGB 0003 9813 08.